13 juni 2018

Detacheren

Detacheren kan een goede oplossing zijn wanneer u voor een bepaalde tijd of een bepaald project extra mensen nodig hebt. Dit biedt u als klant meer zekerheid omdat de flexwerker dan voor langere tijd bij u actief is.

De Flexwerker krijgt dan een detacheringscontract bij BAHM Holland, voor de duur van het project of voor bepaalde tijd.
Dit geeft beide partijen meer zekerheid en continuïteit dan de uitzendovereenkomst.
U biedt de gedetacheerde zelf de voordelen van zekerheid en arbeidsvoorwaarden horende bij een reguliere arbeidsovereenkomst, als pensioenopbouw etc.
U draagt geen (verzuim)risico voor de gedetacheerde, wat u wel heeft als u zelf een medewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbiedt.

Voor meer informatie over de dienst Detacheren kunt u contact opnemen met BAHM Holland.