Saipem 7000

Saipem 7000

Damen Verolme Rotterdam heeft de ingrijpende modernisering van de Saipem 7000 afgerond. 

De Saipem 7000, een van de grootste semi-afzinkbare kraanschepen ter wereld, heeft een grote onderhoudsbeurt bij Damen Verolme Rotterdam gehad.
Het dynamic positioning-systeem, dat het gevaarte volautomatisch op zijn plaats kan houden, is opgewaardeerde naar klasse 3. Dit betekent dat het ook moet kunnen blijven functioneren bij een ernstig incident, zoals een brand of een overstroming, waarbij alle systemen in een compartiment van het schip uitvallen. Om dat te bereiken moesten allerlei onderdelen van het ingewikkelde dp-systeem dubbel of meervoudig (redundant) worden uitgevoerd.

Saipem 7000

Dokbeurt

Het systeem moet ervoor zorgen dat de al ruim dertig jaar oude ‘Saipem 7000’ zijn werk ook in de zwaarste weersomstandigheden kan blijven doen. Ook een deel van de gecompliceerde elektrische installatie werd vernieuwd. Een deel van de bekabeling, schakelpanelen en motor-besturingssystemen is vervangen. Het bijna 200 meter lange en 87 meter brede gevaarte is overigens een vaste klant van DVR. Het laatste bezoek dateert van april 2018 toen het schip ruim een week binnen lag voor een reguliere dok beurt en aanpassingen in verband met een installatieklus.

Natuurlijk is BAHM Holland trots bij dit proces betrokken te zijn geweest en diverse mankrachten heeft kunnen en mogen leveren.
Voor dit project heeft BAHM QC mensen, diverse installatiemonteurs en monteurs ingezet.

Voor meer projecten ga naar ons overzicht.