Sterke groei oproepkrachten

Steeds meer mensen werken als oproepkracht

Flexwerk groeit vooral door toename aantal oproepkrachten en zzp’ers die eigen diensten aanbieden.
Een daarvan is de categorie ‘uitzendkracht’. Maar de uitzendkracht bestaat niet, omdat in ons land uitzendkrachten en gedetacheerden onderling sterk uiteen lopen in hun arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau. Zo kun je ook niet spreken over de zzp’er. Die populatie is eveneens heel divers.

Van de totale groep flexwerkers maken uitzendkrachten een relatief klein deel uit. De meeste flexwerkers zijn oproepkrachten en zzp’ers. Tussen die beide groepen is veel verschil. De meeste zelfstandigen kiezen zelf voor hun zzp-schap. Voor oproepkrachten is de situatie anders. Zij zijn werknemers, maar hun aantal werkuren per week loopt uiteen. Ze zijn ‘oproepbaar’, dat wil zeggen, ze werken niet op vaste tijden en weten van tevoren niet wanneer en hoeveel uren per week zij werken.

Grootste sectoren met oproepkrachten

Wij zien veel oproepkrachten in de sectoren handel en horeca, groothandel en detailhandel. Maar ook in de sectoren verhuur en overige zakelijke diensten. Het kan gaan om een klein aantal uren per oproepcontract, omdat dit type contracten in de plaats is gekomen van de vroegere nul-urencontracten, waarvoor bijvoorbeeld in de zorgsector tussen werkgevers en werknemers is afgesproken deze zo min mogelijk af te sluiten.

Vooral jongeren tussen 15 en 25 jaar werken als oproepkracht. Hieruit zou je kunnen concluderen dat het gaat om bijbaantjes. Maar er werken inmiddels ook relatief veel ouderen als oproepkracht. Het is denkbaar dat zij – en op termijn wellicht ook de jongeren – in deze vorm van flexwerk blijven hangen. Dat biedt minder perspectief. Het is immers lastiger om vanuit een oproepcontract door te groeien naar vast werk. In aanmerking komen voor een andere functie en salaris, of door de werkgever betaalde bij- of omscholing ligt dan minder voor de hand.

Aantal uitzendkrachten

Eind 2017 werkten 277.000 mensen als uitzendkracht.
Het is belangrijk om te beseffen dat uitzendkrachten, zoals boven al aangegeven, geen homogene groep zijn. Het gaat om zowel lager opgeleiden, vakkrachten, als hoogopgeleide gedetacheerde krachten.

Werknemers worden gerekend tot de flexwerkers als ze geen vast contract hebben of een contract met variabele uren. Vaste werknemers zonder vaste uren zijn daarom flexwerkers. Werknemers met een tijdelijk contract die uitzicht hebben op een vast contract vallen ook onder de flexwerkers. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers met een kortlopend contract (tot een jaar) of een verbintenis van langere duur. Verder worden oproepkrachten en uitzendkrachten tot de flexibele werknemers gerekend. Ten slotte zijn er nog werknemers die een tijdelijk contract hebben zonder vaste uren.

Bij zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen degenen die eigen arbeid of diensten aanbieden en degenen die producten verkopen.

Zzp-eigen arbeid en oproepkracht grootste groepen flexwerkers

In 2018 waren er ruim 3 miljoen flexwerkers (15 tot 75 jaar) in Nederland, van wie bijna 2 miljoen flexibele werknemers en bijna 1,1 miljoen zzp’ers. De meest voorkomende flexvorm is de zzp-eigen arbeid (864 duizend), gevolgd door de oproepkracht (539 duizend). De flexvormen die ten opzichte van vijftien jaar geleden naar verhouding het meest zijn toegenomen, zijn de werknemers met een vast contract zonder vaste uren, de tijdelijke werknemers zonder vaste uren en de oproepkrachten. Het aantal oproepkrachten is ruim verdubbeld.
De grote toename in aantal oproepkrachten laat zien dat veel werkgevers op zoek zijn naar optimale flexibiliteit met hun personeel.

Ben je geïnteresseerd in een uitdagende functie bij een leuk gezond bedrijf stuur dan je CV met motivatiebrief naar: solliciteren@bahm-uitzendbureau.nl

Op onze site inschrijven kan natuurlijk ook! Klik hier om direct in te schrijven.
Of kijk hier bij onze recente vacatures.