Anti-discriminatiebeleid

Iedere werkzoekende eerlijk behandeld

BAHM Uitzendbureau wil op geen enkele wijze meewerken aan arbeidsmarktdiscriminatie door haar intermediairs en de opdrachtgevers. BAHM Uitzendbureau zegt nee tegen discriminatie en ja tegen een diverse arbeidsmarkt.

De directie van BAHM Uitzendbureau verwerpt elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt. Om dit te onderstrepen hebben we een beleid opgesteld, zodat de directie tot actie kan overgaan mocht BAHM Uitzendbureau discriminatie in haar dienstverleningsketen constateren. Discriminatie is: het ongelijk behandelen van mensen (sollicitanten, werkenden, collega’s en klanten) op basis van: geslacht, ras, etnische afkomst of huidskleur, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, handicap en leeftijd.

Bij BAHM is iedereen welkom. Dus jij ook. Wij helpen dagelijks mannen en vrouwen, van jong tot oud en van iedere afkomst aan een leuke baan.

Klik hier om het volledige anti-discriminatiebeleid in te zien.

BAHM
Makes Flexibility Work

Neem contact met ons op!

Ik help je graag verder!

Angela Poppelaars
Financieel directeur

+31 (0) 88 003 99 00 info@bahm-uitzendbureau.nl