24 februari 2022

NEN 4400-1 certificering verlengd

Met gepaste trots kunnen we melden dat tijdens de jaarlijkse inspectie is gebleken dat wij wederom voldoen aan de eisen voor de afgifte van de NEN 4400-1certificering. Het bewijs dat BAHM Uitzendbureau een zeer betrouwbare partner is op gebied van uitzenden en detacheren.

BAHM Uitzendbureau hecht veel waarde aan betrouwbaarheid en is daarom SNA gecertificeerd. Het SNA (Stichting Normering Arbeid), heeft tot doel fraude en illegaliteit in uitzendbranches tegen te gaan.

Kiwa neemt daarvoor elk half jaar een audit bij ons af waarin een aantal zaken worden beoordeeld. Wij worden onder andere beoordeeld op aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en belastingen. Daarnaast worden de loonbetalingen conform cao en Wet Minimumloon gecontroleerd. Tevens vindt er een identiteitscontrole plaats en worden de administratie en de vereiste documenten gecontroleerd.

De laatste audit bij BAHM Uitzendbureau was op 28 Januari 2022 en daarbij is vastgesteld dat wij aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de NEN 4400-1 certificatie. Hiermee is deze certificering wederom met een jaar verlengd en is continuering in het register van de Stichting Normering Arbeid een feit. Doordat BAHM Uitzendbureau in het bezit is van het SNA-keurmerk hebben klanten van BAHM de vrijwaring dat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelastingen.

Het bewijs dat BAHM Uitzendbureau een zeer betrouwbare partner is op gebied van uitzenden en detacheren.

De SNA (Stichting Normering Arbeid) houdt bij welke ondernemingen aan de NEN 4400 norm voldoen. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen (NEN 4400-2) die op de Nederlandse markt arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen.

U kunt checken welke uitzendondernemingen voldoen aan het SNA-keurmerk. U doet dit door op https://www.normeringarbeid.nl/.../gecertificeerde... te klikken.

Meer nieuws

Het zakelijk inzicht van Rene Poppelaars

Het zakelijk inzicht van Rene Poppelaars Deze week gaf onze algemeen directeur een interview aan het business platform van NAC Zakelij...

Verlenging VCU Certificering

BAHM Uitzendbureau heeft de jaarlijkse controle van Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU) glansrijk doorstaan.

Maak kennis met BAHM

Wij zijn BAHM. Wij zijn continue in ontwikkeling, en nu is onze logo en website aan de beurt. Vanaf 1 juli 2021 hebben wij een nieuwe log...

BAHM
Makes Flexibility Work

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een aanvraag plaatsen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Ik help je graag verder!

Angela Poppelaars
Financiel directeur

+31 (0) 88 003 99 00 info@bahm-uitzendbureau.nl