13 oktober 2022

Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe leiden dat arbeidsmigranten in Nederland beter worden beschermd.

Het kabinet wil met het certificeringsstelsel eerlijke concurrentie voor uitzendbureaus bevorderen. Dat gebeurt doordat bedrijven die zich niet aan de regels houden worden geweerd.
Bijna twee jaar geleden kwam voormalig SP-leider Emile Roemer met een rapport over misstanden in de sector. Hij adviseerde onder meer de invoering van een certificeringsstelsel en het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor eigenaren van uitzendbureaus.

Tot 1998 waren uitzendbureaus verplicht een vergunning aan te vragen. Op dat moment waren er zo'n 4.000 uitzendbureaus in Nederland. Nadat die verplichting verviel, liep dat aantal snel op. Momenteel zijn dat er zo'n 15.000. Het rapport Roemer werd door de sector breed omarmd en het toenmalige kabinet verklaarde dat het reguleren van de branche wenselijk was. Vakbond FNV vindt dat dat niet snel genoeg gaat. Minister Van Gennip zei daarop dat een nieuw stelsel opzetten tijd kost, ook omdat het juridisch moet kloppen.

Volgens de minister blijven malafide uitzendbureaus een hardnekkig probleem. Ze ondermijnen volgens haar de waardigheid van arbeidskrachten, en er blijven misstanden plaatsvinden op het gebied van betaling, huisvesting, gezondheid en veilig werken: "De situatie is inmiddels onhoudbaar."
De certificeringsplicht gaat gelden voor alle ondernemingen die vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen niet alleen uitzendbureaus, maar ook bedrijven waarvoor uitzenden een nevenactiviteit is. Minister Van Gennip kiest voor brede benadering om te voorkomen dat malafide uitzendbureaus onder een andere noemer hun activiteiten voortzetten.

Wat houdt zo'n certificaat in?

Om een certificaat te krijgen, moet een bureau:

  • zich periodiek laten controleren op onder meer het betalen van loon, het doen van belastingaangifte en pensioenaansluiting;
  • in bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG);
  • een waarborgsom van 100.000 euro betalen om zo vluchtig ondernemerschap tegen te gaan;
  • gecertificeerde huisvesting aanbieden.

Een certificaat kent een looptijd van vier jaar. Daarna moet een bureau verlenging aanvragen.
Houdt een bureau zich niet aan de regels, dan wordt het certificaat vier weken na bekendmaking ingetrokken. In die vier weken hebben de arbeidskrachten tijd ander werk te vinden. Er wordt een stichting in het leven geroepen die de certificaten uitgeeft en intrekt. De Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving en krijgt daar structureel 10,5 miljoen euro voor.

Uitzendbureaus kunnen nu al vrijwillig een SNA-keurmerk krijgen. Bedrijven met zo'n keurmerk worden onder meer gecontroleerd op identiteitscontrole, loonbetaling en belastingafdracht.

BAHM Uitzendbureau werkt nu al volgens de beste standaarden en is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU en tevens SNA en NEN 4400-1 gecertificeerd. Bent u op zoek naar nieuw personeel? Of kunt u het juiste personeel niet vinden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Meer nieuws

NEN 4400-1 certificering verlengd

Met gepaste trots kunnen we melden dat tijdens de jaarlijkse inspectie is gebleken dat wij wederom voldoen aan de eisen voor de afgifte v...

CAO Wijziging Metaal en Techniek

Kortgeleden zijn wij geconfronteerd met het feit dat er een overeenstemming is bereikt over de CAO Metaal en Techniek met een looptijd to...

Nieuwe website live!

Welkom op onze nieuwe website van BAHM Uitzendbureau! Vol trots lanceren wij onze nieuwe website die we in samenwerking met RB-Media ...

BAHM
Makes Flexibility Work

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een aanvraag plaatsen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Ik help je graag verder!

Anique de Koning
Personeelsadministratie

+31 (0) 88 003 99 00 info@bahm-uitzendbureau.nl