23 december 2022

Wijzigingen tarieven per 1 Januari 2023

Prijsstijgingen zijn nooit leuk. Vooral niet als deze niet toegelicht worden. Vandaar dat we proberen de tariefstijging zo goed mogelijk uit te leggen. We vinden het belangrijk u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Zo voorkomen we misverstanden achteraf.

Vanwege de aangekondigde kostprijsstijging die met name wordt veroorzaakt door een stijging van een hoger wettelijk minimumloon een stijging van de pensioenlasten voor de het basispensioen. Onderstaand een korte toelichting op de voor u relevante voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2023:

  1. Het wettelijk minimumloon wordt met 10,11% verhoogd.
  2. Onze flexwerkers worden beloond volgens de inlenersbeloning, de verhoging van deze lonen vindt in 2023 plaats conform uw CAO.
  3. Per 2023 geldt de vaste eindejaarsuitkering ook voor uitzendkrachten indien van toepassing bij de inlener (opdrachtgever).
  4. Overgang Fase B, alle uitzendkrachten die op 2 januari op 52 of meer gewerkte weken zitten gaan naar fase B (dit was 78 gewerkte weken).
  5. De kilometervergoeding stijgt van 0,19 cent naar 0,21 cent

 

Wat veranderd er nu precies waardoor wij onze tarieven moeten verhogen?

Onderstaand een korte toelichting op de voor u relevante voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2023:

Wml-stijging met 10,11%:
Een hoger wettelijk minimumloon betekend uiteindelijk ook een hoger tarief. Het tarief berekenen we namelijk over het brutoloon. 

Pensioen:
In Fase A gold een basispensioen van 2,6% na 8 gewerkte weken. Vanaf 2023 wordt het basispensioen verhoogd naar 4,49% (werkgeversdeel) een stijging van 2,1%.

Overgang fase B:
In 2023 gaan uitzendkrachten na 52 gewerkte weken al naar fase B. Conform de overgangsregeling was dat na 78 gewerkte weken. Dit betekend dat uitzendkrachten die op 2 januari 52 of meer gewerkte weken hebben naar fase B gaan. Dit zorgt voor hogere kosten, vaste uren en een hoger loon. Wij moeten rekening houden met een risico op leegloop.

Beloning:
De inlenersbeloning wordt per 1 januari 2023 uitgebreid: Vanaf 1 januari 2023 zal de vaste eindejaarsuitkering onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning.

Zijn er nog meer veranderingen op komst die invloed hebben op het tarief?

Extra feestdag reservering:
In 2023 hebben we een extra feestdag, tweede kerstdag valt dan niet in het weekend en dienen we dus extra te reserveren voor deze feestdag.

Hoger reservering vakantiedagen:
Door de extra feestdag zijn er minder werkbare dagen, om toch op 25 vakantiedagen uit te komen meten we dus meer reserveren voor de vakantiedagen.

Tot slot..

De stijging van het tarief is per medewerker verschillend. Daarom is het voor ons lastig om een eenduidig percentage te benoemen. Voor iedere medewerker is een andere situatie, compleet afhankelijk van het loon en de fase. Het is echt maatwerk.
Let op: stijgingen in vergoedingen, eenmalige uitkeringen en eindejaarsuitkeringen nemen wij niet op in ons uurtarief omdat deze erg variabel zijn. Vandaar dat we de kosten één op één door facturen aan u als opdrachtgever. Uiteraard doen we dat in overleg, vooraf zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven toch nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met uw contactpersoon van BAHM Uitzendbureau. Zij staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij danken u voor het gegeven vertrouwen in 2022 en wensen u hele fijne feestdagen en een succesvol 2023!

Meer nieuws

Tips voor je sollicitatiegesprek

Zeven tips om jezelf te profileren bij een sollicitatiegesprek. Hoe maak je bij een sollicitatiegesprek een goede indruk zonder opscheppe...

Vanaf 2025 certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Het kabinet gaat een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus optuigen, dat naar verwachting in 2025 ingaat. Het moet ertoe le...

Nieuwe collega

Vanaf vorige week is team BAHM weer gegroeid. Graag stellen wij jullie voor aan Anique. Zij gaat ons team in Breda versterken. Anique gaa...

BAHM
Makes Flexibility Work

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een aanvraag plaatsen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Ik help je graag verder!

Anique de Koning
Personeelsadministratie

+31 (0) 88 003 99 00 info@bahm-uitzendbureau.nl