Meer jongeren kans op werk

jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Meer jongeren kans op werk

Er zijn ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Veel van deze jongeren hebben hun schoolopleiding niet afgemaakt. Zij ervaren knelpunten op weg naar school of werk; veel hulpinstanties werken voor hen onvoldoende samen. Doelgroepen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, zo worden ze genoemd.
Anderstaligen, langdurig werklozen, mensen met een beperking, 55-plussers, ex-gedetineerden, etc.
Voor hen is het zelfs in tijden dat er massaal aanwervingen gebeuren, niet evident om een contract te versieren.
Gelukkig zijn er heel wat instanties die veel moeite doen om deze mensen niet in de kou te laten staan en hen de nodige ondersteuning te leveren in de zoektocht naar werk. Ook bij BAHM Holland bieden we steeds meer jongeren kans op werk.

Voortijdig schoolverlaten verminderen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel, om in beeld te brengen hoe gemeenten regie kunnen nemen, in het bieden van hulp voor deze groep jongeren. Omdat voortijdig schoolverlaten de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, blijft het kabinet tevens de komende vier jaar 200 miljoen euro investeren om dit te verminderen.

Startkwalificatie als uitgangspunt

Een startkwalificatie geeft een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt en daarom is het essentieel dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder omlaag wordt gebracht. Het kabinet blijft daarom prioriteit geven aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters naar maximaal 20.000 per jaar.
Naast de inzet van scholen blijft hier ook de samenwerking met gemeenten en werkgevers nodig.

Meer regie is wenselijk

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben regelmatig meerdere problemen die het behalen van een diploma of een baan in de weg staan, zoals schulden of problemen thuis.
Daardoor hebben ze vaak te maken met meerdere instanties en hulpverleners, waardoor sommige jongeren het overzicht kwijtraken.
Er is ondersteuning op maat nodig. Het kabinet bereidt daarom een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet voor.
Zodat ondersteuning die nodig is – zoals de jobcoach – kan worden geboden.

Verschillende partijen zoals overheden, onderwijsinstellingen, sociale partners, zorginstanties en het domein van justitie- en veiligheid moeten meer samenwerken. Alleen zo kunnen we jongeren effectief begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
Het IBO is aangeboden door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

BAHM Holland biedt jongvolwassenen zonder diploma en/of zonder de nodige vaardigheden om te solliciteren opnieuw perspectief.
BAHM helpt deze jongeren aan een betaalde job door te werken aan technische en sociale vaardigheden en een aangepaste begeleiding.

Bij BAHM is iedereen welkom. Dus jij ook. Wij helpen dagelijks mannen en vrouwen, van jong tot oud en van iedere afkomst aan een leuke baan.
We maken graag kennis met je.

Interesse? Schrijf je dan in op onze site: https://www.bahm-uitzendbureau.nl/werknemers/inschrijven/
Of stuur je CV naar: solliciteren@bahm-uitzendbureau.nl

Volg ons voor de meest recente vacatures: www.facebook.com/bahmuitzendbureau