10 december 2021

Aankomende wijzigingen voor uitzendkrachten

Wij willen het samen doen. We willen vooral sterk zijn door persoonlijk te blijven. Juist dat extra stukje is waarom klanten en medewerkers voor ons kiezen en ook bij ons blijven. Open en transparant zijn is waar wij voor staan. Daarom willen wij u informeren over de aankomende wijzigingen voor uitzendkrachten. Alhoewel veel veranderingen nog niet concreet zijn, willen wij u toch al laten weten wat er mogelijk staat te gebeuren en wat het voor u gaat betekenen. We zet de aankomende wijzigingen voor u op een rij.

Steeds meer klanten en medewerkers weten de weg naar ons te vinden. Wij vinden het belangrijk om onze eigen identiteit te behouden. Dit betekent dat we er voor onze klanten en medewerkers willen zijn, dat we luisteren naar hun wensen en samen zoeken naar de beste oplossing. Wij willen meedenken met onze klanten en met onze medewerkers. Wij willen het samen doen.

We willen vooral sterk zijn door persoonlijk te blijven. Juist dat extra stukje is waarom klanten en medewerkers voor ons kiezen en ook bij ons blijven. Open en transparant zijn is waar wij voor staan.

Daarom willen wij u informeren over de aankomende wijzigingen voor uitzendkrachten. Alhoewel veel veranderingen nog niet concreet zijn, willen wij u toch al laten weten wat er mogelijk staat te gebeuren en wat het voor u gaat betekenen. We zet de aankomende wijzigingen voor u op een rij.

 

- Pensioen:

De wachttijd voor basispensioen wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Concreet betekent dit dat er eerder basispensioen gaat worden opgebouwd door onze uitzendkrachten. De afdracht voor basispensioen ligt volledig bij BAHM Uitzendbureau, daarmee gaat de kostprijs voor onze uitzendkrachten over de eerste periode omhoog.

Ook de pensioengrondslag (het deel waarover pensioen wordt opgebouwd) wordt uitgebreid. Dit houdt in dat er ook pensioen opgebouwd gaat worden over bijvoorbeeld:

 • Loon bij overwerk;
 • Ook het toeslagdeel bij onregelmatige uren;
 • Adv-compensatie.

- Inkorting periode:

De termijn van Fase 1 en 2 wordt verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Dit heeft tot gevolg dat uitzendkrachten die starten op of na 3 januari 2022 onder de nieuwe regeling vallen. Start een uitzendkracht nog vóór 3 januari 2022 dan wordt de oude regeling toegepast. Uiterlijk 2 januari 2023 moet de regeling toegepast zijn op iedere uitzendkracht.

Voor het aanbieden van bepaalde tijd contracten wordt ook een beperking ingesteld. Wij mogen nog steeds 6 tijdelijke contracten aanbieden maar de termijn van Fase 3 wordt ingekort van 4 jaar naar 3 jaar. Ook hier geldt dat contracten die afgesloten worden in 2021 nog onder de oude regeling vallen en contracten die op of na 3 januari afgesloten worden onder de nieuwe regeling vallen. Uiterlijk 2 januari 2023 moet de regeling toegepast zijn op iedere uitzendkracht.

- Inlenersbeloning:

De inlenersbeloning krijgt een uitbreiding per 1 januari 2022. In de huidige inlenersbeloning worden de onderstaande 6 loonelementen opgenomen:

 • Periodeloon;
 • ADV/ATV;
 • Toeslagen;
 • Loonsverhogingen;
 • Kostenvergoedingen;
 • Periodieken.

Per 1 januari 2022 worden de volgende elementen toegevoegd:

 • Eenmalige uitkeringen (periodieke uitkeringen wordt niet meegenomen, dit zijn uitkeringen zoals een bonus of een 13e maand);
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht;
 • Thuiswerkvergoedingen.

De onbelaste thuiswerkvergoeding geldt overigens ook voor het vaste personeel van uw organisatie. Vanaf 1 januari 2022 kunt u een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van €2,- per thuiswerkdag. Let op! Dit kan niet op eenzelfde werkdag uitgekeerd worden als daar ook een onbelaste reiskostenvergoeding van toepassing is. Ook niet wanneer de werknemer een deel van de dag thuiswerkt en een deel van de dag op kantoor. Maak daarom vaste afspraken met werknemers over de momenten van thuiswerk.

Loonsverhogingen met terugwerkende kracht gaan onder de inlenersbeloning vallen. Dit zijn loonsverhogingen die betrekking hebben op een datum in het verleden. Dit heeft betrekking op uitzendkrachten die destijds bij u tewerkgesteld waren en dat nu nog steeds zijn.

Voor uitzendkrachten die binnen 12 maanden bij u terugkeren of bij een opdrachtgever die dezelfde cao hanteert blijft de inschaling op basis van eerdere werkervaring van toepassing.

- Arbeidsmigranten:

Een arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt, en die door BAHM Uitzendbureau buiten Nederland is geworven, heeft de eerste 2 maanden ten minste recht op het voltijdsminimum (jeugd)loon. De regeling wordt toegepast los van de contractduur of het aantal gewerkte uren. Tevens mogen arbeidsmigranten geen schulden opbouwen vóór aanvang van het dienstverband en hebben ze bij einde dienstverband 4 weken de tijd om de woning te verlaten tegen dezelfde huurprijs.

- Onwerkbaar weer:

Als er sprake is van onwerkbaar weer dan kunnen uitzendkrachten met een overeenkomst met loondoorbetalingsplicht onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dit komt dan gedeeltelijk in de plaats van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Deze regeling is op 1 oktober 2021 ingegaan.

Meer nieuws

Blijf gemotiveerd!

De juiste motivatie vinden is vaak een uitdaging. Vooral in deze vreemde tijd kan dit des te lastiger zijn. Als je iets wilt veranderen, ...

VCU Gecertificeerd

Afgelopen maand hebben wij een audit gehad door Kiwa voor onze VCU certificering. VCU staat voor Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties.

NEN 4400-1 certificering verlengd

Met gepaste trots kunnen we melden dat tijdens de jaarlijkse inspectie is gebleken dat wij wederom voldoen aan de eisen voor de afgifte v...

BAHM
Makes Flexibility Work

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een aanvraag plaatsen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Ik help je graag verder!

Angela Poppelaars
Financiel directeur

+31 (0) 88 003 99 00 info@bahm-uitzendbureau.nl