Wij zijn WAB-Proof! U ook?

WAB

De WAB : Wij zijn er klaar voor! Jij ook?

Je hebt er vast al van gehoord. WAB staat voor ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’.
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans, de WAB.
Zowel werkgevers als werknemers krijgen hiermee te maken.

In het kort: waar gaat het om?

  • Flex wordt duurder door een hogere WW-premie. Dat geldt dus ook voor overeenkomsten voor bepaalde tijd en oproepkrachten.
  • De transitievergoeding geldt vanaf de eerste werkdag. Deze vergoeding moet dus altijd uitbetaald worden wanneer een medewerker onvrijwillig vertrekt.
  • Werknemers met een oproepovereenkomst moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Als een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet de werkgever de werknemer een aanbod doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid van de voorafgaande 12 maanden.
  • De maximale periode van opeenvolgende contracten wordt verruimd van 2 naar 3 jaar, voordat de tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking van 6 maanden in de ketenregeling blijft ongewijzigd.
  • Aan de huidige lijst met ontslaggronden wordt een cumulatiegrond toegevoegd. Dit houdt in dat ook een combinatie van omstandigheden bij elkaar opgeteld kan leiden tot ontslag.

De WAB vervangt de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015. Het doel van de nieuwe wet is tweeledig:

  • Een andere balans tussen vast en flexibel werk.
  • Werkgevers stimuleren om werknemers een vast contract aan te bieden en flexibel werk anders te reguleren.

Uiteraard hebben wij alle wet-en regelgeving omtrent de WAB doorgevoerd in onze bedrijfsvoering. De afgelopen 4 maanden is er kei hard gewerkt om de aanpassingen door te voeren en onze opdrachtgevers en medewerkers op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

Ook vanaf januari kunnen wij de beste service bieden voor onze klanten en medewerkers.
Kortom, BAHM-Holland is een bedrijf waar vertrouwen hoog in het vaandel staat en waar afspraak ook afspraak is.
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Wij zijn betrokken en merken dat onze werkwijze gewaardeerd wordt.
BAHM zal ook in 2020 haar dienstverlening voortzetten.
We hebben twee vestigingen in Rotterdam en Venlo erbij en zijn gesprekken aan het voeren om ook in Eindhoven een vestiging te openen.
BAHM is volop in beweging en dat zal in 2020 onverminderd door gaan. We zijn niet het grootste uitzendbureau. Dat is ook niet wat we willen.
Wij willen meedenken met onze klanten en met onze medewerkers. Wij willen het samen doen. We willen vooral sterk zijn door persoonlijk te blijven.

Juist daardoor weten steeds meer klanten en medewerkers de weg naar ons te vinden. Wij vinden het belangrijk om onze eigen identiteit te behouden.
Dit betekent dat we er voor onze klanten en medewerkers willen zijn, dat we luisteren naar hun wensen en samen zoeken naar de beste oplossing.
Juist dat extra stukje is waarom klanten en medewerkers voor ons kiezen en ook bij ons blijven. Open en transparant zijn is waar wij voor staan.
Daarin zijn we afgelopen jaar nog beter geworden!

Wilt u ook weten of BAHM iets voor uw organisatie kan betekenen? Of ben jij die medewerker die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?
Neem dan contact met ons op!
#klaarvoordetoekomst #cao #wab #uitzendbranche #uitzendwerk #uitzendbureau #uitzendkrachten